Vui lòng để lại liên hệ

Vui lòng để lại liên hệ

tin tức

"Tuýt còi" việc buộc xác nhận thay đổi số CMND trên sổ đỏ

(14-08-2017 12:20 PM) - Lượt xem: 8150

 Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho rằng, việc Bộ Tài nguyên và Môi trường buộc người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải làm xác nhận thay đổi về Chứng minh nhân dân (CMND) là không phù hợp với quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây phiền hà, tốn kém cho người dân.

Theo Thông tư số 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất: Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, thay đổi thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân, địa chỉ thì ghi “Người sử dụng đất (hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất)... (ghi cụ thể nội dung thay đổi: đổi tên, thay đổi Chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đầu tư) từ ... thành ... (ghi thông tin trước và sau khi thay đổi) theo hồ sơ số ... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

Sau khi họp bàn với các đơn vị liên quan, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho rằng Luật Đất đai năm 2013 không quy định trường hợp thay đổi thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân cũng như thay đổi Chứng minh nhân dân phải đăng ký biến động.

Hơn nữa, tại khoản 3 Điều 37 Nghị định 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai cũng chỉ giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp mà không hề giao quy định chi tiết các thay đổi phải xác nhận.

Do đó, việc Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Thông tư 23/2014 xác nhận thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân, địa chỉ, trong đó có xác nhận thay đổi về Chứng minh nhân dân là không phù hợp với quy định của pháp luật.

“Quy định xác nhận thay đổi thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân, địa chỉ nêu trên tiềm ẩn nguy cơ gây phiền hà, tốn kém cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, trong đó có việc người dân được yêu cầu phải có xác nhận của cơ quan tài nguyên và môi trường về thay đổi Chứng minh nhân dân từ 9 số sang 12 số (hiện nay là 12 số trên thẻ Căn cước công dân - PV) trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, mặc dù trước đó người dân đã thực hiện đầy đủ thủ tục đổi Chứng minh nhân dân theo quy định về Chứng minh nhân dân”- văn bản của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nêu rõ.

the can cuoc

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã "tuýt còi" quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiều tháng nay nhưng vẫn chưa được sửa đổi.

Theo Bộ Tư pháp, đầu năm 2016, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có công văn về việc xác nhận thay đổi thông tin về tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong đó đề nghị “Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai chỉ thực hiện việc xác nhận thay đổi số Chứng minh nhân dân trên Giấy chứng nhận và hồ sơ địa chính khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu xác nhận thay đổi số Chứng minh nhân dân hoặc kết hợp thực hiện các thủ tục đăng ký biến động”.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho rằng, công văn này có thể xem là giải pháp để khắc phục hạn chế, bất cập, ngăn chặn hậu quả tiêu cực có nguy cơ phát sinh từ Thông tư số 23/2014 nhưng nội dung có dấu hiệu trái pháp luật trên cần được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý bằng văn bản.

Mặc dù Bộ Tư pháp đã có văn bản “tuýt còi” Thông tư 23/2014 từ nhiều tháng nay nhưng đến chiều 29/11 trả lời PV Dân trí, lãnh đạo Vụ Pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thừa nhận nội dung trên vẫn chưa được sửa đổi.

Thế Kha- Dantri

Các tin liên quan: