Vui lòng để lại liên hệ

Vui lòng để lại liên hệ

tin tức

Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

(29-09-2017 06:03 PM) - Lượt xem: 12881


TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017 và thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh; bãi bỏ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh.

phan lo binh duong

Quyết định này cơ bản giữ nguyên diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo các quy định trước đây. Cụ thể, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa tại các phường là 60m2, thị trấn là 80m2 và xã là 100m2; diện tích tối thiểu đất nông nghiệp được phép tách thửa tại các phường là 300m2, thị trấn là 500m2 và xã là 1.000m2.

Quyết định bổ sung một số điểm mới về điều kiện để thực hiện việc tách thửa. Theo đó, diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật.

Đối với đất ở, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp đường có lộ giới nhỏ hơn 20m, tối thiểu 5m đối với thửa đất khi tiếp giáp đường có lộ giới từ 20m trở lên. Đối với đất được quy hoạch làm đất nông nghiệp, việc tách thửa không yêu cầu tiếp giáp đường.

Trường hợp người sử dụng đất yêu cầu tách thửa thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo Quyết định này và hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa, thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.

Trường hợp thửa đất tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu thì người sử dụng đất được phép tách thửa sau khi đã đầu tư đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch được duyệt.

Quyết định cũng giao cho UBND cấp huyện thành lập Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết đối với các trường hợp tách thửa cá biệt.

Theo Phương Chi - binhduong.gov.vn

Các tin liên quan: